Vi har höga förväntningar om en starkare konsumentpolitik under den kommande mandatperioden. I vår valplattform har vi formulerat 100 krav utifrån konsumenträtt, livsmedel, finansiella tjänster, hälsa, energi och digitala tjänster. Vi uppmanar konsumentministern och regeringen i sin helhet att aktivt sätta dessa frågor högt på agendan.

En stark konsumentpolitik är en fråga om demokrati och om rättvisa. Alla måste ha förutsättningar att kunna göra säkra och medvetna val. En stark konsumentpolitik krävs för en hållbar utveckling - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Brist på en stark politik bidrar till ökade klyftor i samhället. Med vår nya hjälpreda listar vi de viktigaste åtgärderna och ger en kort sammanfattning av vad som behöver göras.