Undersökningen går ut i ett flertal länder inom EU och ger oss, ANEC och dess medlemsorganisationer nyttiga uppgifter om konsumenternas vanor och upplevelser kring näthandel. Datan som samlas in kommer sedan att användas för att stärka våra argument i arbetet med att förbättra konsumenternas situation.

Även du som inte handlar på nätet kan göra din röst hörd och förklara varför du väljer bort detta alternativ.

Stort tack till dig som vill hjälpa oss att bli bättre!

Här hittar du undersökningen!