Tidigare under veckan släppte vårt initiativ Fair Finance Guide och Amnesty International rapporten ”Still Irresponsible Investments” om svenska bankers investeringar i fem företag som kopplas till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Flera av företagen har svartlistats av investerare, som norska oljefonden.  

Nu kan vi även visa att andra kända fondbolag och pensionsfonder i Sverige investerar stort i företagen, totalt över 3,5 miljarder kronor. Störst investeringar har den populära Sjunde AP-fonden, där över fyra miljoner svenskar har sina pensionspengar. Totalt investerar fonden 1,4 miljarder kronor i ett av företagen. SPP investerar över 1 miljard i fyra av företagen.

– Nu är det viktigt att fondbolagen sätter ordentlig press på företagen och kan visa att det har tillräcklig effekt, annars bör de dra sig ur. Det gäller även fondbolag som har små investeringar, vilket FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter slagit fast, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

De fem företagen hittades i totalt ett tjugotal svenska sparfonder. Flera av fonderna är så kallade etikfonder eller fonder som säger sig ställa särskilt höga krav på hållbarhet, bland annat hos SPP och Öhman. Även fonden GodFond, som numera förvaltas av SPP, har investeringar i två av företagen. Däremot hittades inga av företagen i Svanen-märkta fonder.

– Det här visar hur svårt det är för spararna att veta vad fondbolagens löften om etik och hållbarhet innebär i praktiken. Det behövs oberoende standarder och märkningar som spararna kan lita på, säger Jakob König.

Läs mer om granskningen här