Den europeiska konsumentrösten BEUC och 39 av dess medlemmar, däribland Sveriges Konsumenter, kräver idag att VW Group svarar på frågor uppkomna efter avslöjande om fusk. I ett öppet brev framhålls fler krav på snabbt agerande för att återskapa förtroende och reprarera den skada som åsakats konsumenterna i och med företagets fuskande.

Monique Goyens, generalsekreterare på BEUC, kommenterar i ett pressuttalande:

"VW's actions have deeply shaken the trust of consumers in their cars, if not in an entire industry. Millions of car owners have truck-loads of questions what this sham means for their own vehicle. We want VW to come clean and rebuild confidence with concrete steps."

Några av kraven från det öppna brevet till Volkswagens Matthias Müller:

- Stoppa försäljningen av alla fordon utrustade med den felaktiga delen

- Tillgodose att ägare till fordon med felaktiga mekanismer får full information i varje steg och blir  kompenserade fullt ut

Läs hela brevet och våra krav till Volkswagen