Sveriges har hittills haft svagt konsumentskydd jämfört med många andra länder, men den statliga utredningen "Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning" föreslår nu en ändring. Nu krävs det att regering och riksdag går hela vägen till lagstiftning och inte sviker konsumenterna på vägen.

Det den nya utredningen föreslår är egentligen självklart – att konsumenten i efterhand ska få bekräfta det avtal som ingåtts. Det ska alltså inte gå att endast pressa fram ett "ja" på telefon, utan konsumenten ska få laglig rätt att se villkoren i skrift eller via e-post. Det är naturligtvis det enda rimliga: att ges tid för eftertanke, tid att ställa sig frågor som "Är erbjudandet verkligen så förmånligt?", "Behöver jag det här?" Vid ett butiksbesök vet man ju på ett helt annat sätt vad man vill. Här befinner vi oss ofta i den mest privata av sfärer – hemmet – och är inte förberedda. Det kan liknas vid att bli indragen i en butik du passerar, som du inte hade tänkt att besöka.

Vi hade gärna sett att utredningen hade gått ett steg längre och infört ett krav på förhandsgodkännande från dig för att över huvud taget få ringa upp. Vi tycker att det är principiellt fel att det krävs en aktiv handling för att slippa marknadsföring via ett så privat, överrumplande och påträngande medel som telefonen (inklusive mobiltelefonen). Det stående argumentet mot en sådan ordning – att det finns ett Nix-register – haltar eftersom Nix har "läckor" och riskerar att urholkas nu när våra personuppgifter och medgivanden att ringa upp köps och säljs mellan olika företag.

Mot utredningsförslaget larmar nu telefonsäljande företag om en annalkande katastrof med massiva tapp av order. Vilket säger en del om under vilka omständigheter avtalen ingås idag. Många länder har ett fungerande näringsliv trots denna typ av regler och den svenska branschens profetia ska förstås tas med en stor nypa salt. Dessutom lär det ju bli färre reklamationer med mer välgrundade köpbeslut och därmed lägre kostnader. Utredningen är nu ute på remiss och det är mycket viktigt att förslaget om skriftlig bekräftelse klubbas av riksdagen. Något annat vore att svika de konsumenter som framgent riskerar att råka illa ut, inte minst äldre, personer med funktionsnedsättning och de som inte förstår språket tillräckligt.

När Sveriges Konsumenter frågade partierna inför valet 2014 svarade i stort sett alla att de stöder skriftlighetskravet och en riksdagsmajoritet att de stöder krav på förhandsgodkännande. Nu är det upp till bevis.

Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter
Amadeu Batel, ordförande i SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Monica Bäckman, SKPF Svenska kommunalpensionärernas förbund
Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden
Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna
Niclas Sturesson, ordförande Konsumentvägledarnas förening
Christina Tallberg, ordföranden PRO, Pensionärernas Riksorganisation
Siw Warholm, ordförande Riksförbundet Hem och Samhälle  

Debattartikel publicerad bland annat i Östgöta Correspondenten 25 oktober 2015.