Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) har tillsammans med Eurochambres och European Association of Craft, små och medelstora företag (UEAPME) skapat ett program, "Consumer Law Ready", speciellt utformat för små och medelstora företag med säte i Europa. 

Finansierad av Europeiska kommissionen syftar Consumer Law Ready till att utbilda små och medelstora företag om lagstiftning gällande konsumenträttigheter samt informera dem om hur de kan se till att deras verksamhet överensstämmer med EU: s regler och den nationella lagstiftningen om konsumentskydd. Detta sker genom lokala utbildningssessioner och online-utbildningsresurser.

Sveriges Konsumenter, vill bidra till detta projekt. Vi arrangerar därför en konsumenträttsutbildning på Sveriges Konsumenters kontor, Hornsgatan 172, Stockholm (nära Hornstulls t-baneuppgång) den 14 juni mellan klockan 15 och 20. Kaffe och smörgås ingår.

Observera: kursen är kostnadsfri!

Anmälan senast 7 juni till maria.wiezell@radron.se 


Utbildningen omfatta viktiga ämnen som:

Förköpsinformation och avtalsförpliktelser,

Konsumenträtt om distansavtal och ångerrätt

Konsumenträttigheter och garantier vid ursprungligt fel i varan

Alternativa tvistlösningar och tvistlösning online,

Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga kontraktsvillkor.


Genom att utbilda dig i ovanstående ämnen kommer du att få kunskap om de flesta aspekter av konsumentlagstiftningen som kan bidra till att förbättra kundservice och öka konsumenternas förtroende för din verksamhet. Detta kan medföra att du slipper konsumentklagomål och kostsamma konsumenttvister.

Anmäl dig senast den 13 april till: maria.wiezell@konsumentcentrum.se