För att få använda appar och tjänster måste konsumenter ofta godkänna att företag får rätt att använda och sälja dina uppgifter. Detta i en omfattning och på ett sätt som sällan skulle accepteras annars. När det gäller Tinder förlorar användaren sina rättigheter genom att acceptera användarvillkoren. Villkor som bland annat lyder:

"By posting Content as part of the Service, you automatically grant to the Company, its affiliates, licensees and successors, an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, sub-licensable, fully paid-up, worldwide right and license to use, copy, store, perform, display, reproduce, record, play, adapt, modify and distribute the Content, prepare derivative works of the Content or incorporate the Content into other works, and grant and authorize sublicenses of the foregoing in any media now known or hereafter created."

Tinder behandlar känslig och personlig information, men behandlar varken användaren med respekt eller följer rådande lagstiftning. Forbrukerrådet menar att Tinder inte kan diktera egna spelregler, utan bör omfattas av det regelverk och det lands lagar på marknaden man vänder sig till. I anmälan framhåller man en rad anledningar till varför Tinder kan anses bryta mot konsumentlagstiftning, så som exempelvis god marknadsföringssed och avtalsvillkorslagen:

• Villkoren är långa och otydliga

• Företaget kan när som helst ändra villkoren utan att meddela användaren

• Företaget ber om för mycket information från andra appar på telefonen, exempelvis Facebook

• Användarna förlorar rätten över bilder och annat innehåll under evig tid.

• Företaget kan kasta ut användaren ur tjänsten utan grund och utan att meddela det

Läs mer om granskningen och Forbrukerrådet

Tycker du också som vi att dessa typer av villkor och avtal inte är OK? Skriv på uppropet!