Så kallade aktivitetsarmband eller fitnessarmbanden används för att mäta hur du tränar och och därmed motivera till hälsa och träning. Genom att använda den genereras och sparas mycket information om din hälsa, aktivitetsnivå och var du befinner dig. Men du kan inte vara säker på att informationen inte sprids visar en granskning av Sveriges Konsumenters norska systerorganisation Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har analyserat avtalsvillkoren och integritetspolicyn hos fyra olika aktivitetsarmband: Fitbit, Garmin, Jawbone och Mio. Resultatet visar att vi genom att godkänna avtalsvillkoren avsäger oss många konsumenträttigheter. Risk finns också att information om dig kan komma att användas av någon annan i marknadsföring eller som grund för prisdiskriminering.

Resultat från analysen av avtalsvillkoren i korthet:

• Inget av företagen meddelar användaren vid förändringar i avtalsvillkoren
• Alla fitnessarmband samlar mer data än vad som är nödvändigt för att använda sig av tjänsten
• Inget av företagen uppger vem de sprider användarinformationen till
• Inget av företagen informerar om hur länge de sparar användarinformationen.

Läs hela rapporten Consumer protection in fitness wearables

Allt fler produkter i vår vardag utrustas med internetuppkoppling och datainsamlande sensorer. Sveriges Konsumenter anser att det med denna  utveckling blir allt viktigare att konsumenten kan skydda sin data och känner till vad den används till. Vi vill inte se en utveckling där vi allt oftare genom orimligt långa avtalsvillkor tvingas ge upp våra grundläggande konsumenträttigheter.