Om du handlar en köttbit i matbutiken har du rätt att få information om vilket land köttet kommer från. Men om du beställer kött på restaurang finns inte samma lagkrav. Vill konsumenterna ha samma möjlighet till information och medvetna val på restaurang? 

I en webbenkätundersökning med 1000 respondenter genomförd av Findout Sverige på uppdrag av Sveriges Konsumenter ställde vi frågan: 

I matbutiken får du alltid reda på vilket land köttet kommer från. Skulle du vilja att även restauranger informerar om vilket land köttet kommer från?

En klar majoritet av konsumenterna, 82,3 procent, svarar "ja".

Sveriges Konsumenters granskning av 61 restauranger visar att informationen är knapphändig och att restauranger i väldigt få fall informerar gästerna innan köptilfället. Läs mer om granskningen