Konsumentpolitik är en rättvisefråga och en fråga om demokrati. Det handlar om frågor som berör alla människor, varje dag, i livets alla skeden. Sveriges Konsumenter arbetar för en starkare konsumentpolitik där politikerna sätter konsumentens intressen främst. Ett djärvt politiskt ledarskap är nödvändigt för att stötta en konsumtion inom planetens gränser. Det är en förutsättning för en hållbar framtid. 

Konsumentpolitik är sällan högpriorierad. Ofta får området små resurser jämfört med andra politikområden. Därför behövs hela tiden ett politiskt tryck från en stark konsumentrörelse, så att konsumenternas intressen inte ska väga lättare än till exempel jordbrukets eller industrins. Näringslivet kan alltid satsa betydligt mer pengar och engagera mångdubbelt fler i sitt lobbyarbete än vad konsumentintressena kan.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer har vi sammanställt 60 lösningar för en stark och hållbar konsumentpolitik på fem konsumentområden.

Du kan även läsa mer om hur vi ställer oss i olika konsumentfrågor under Våra frågor A-Ö