Tre flamskyddsmedel som ökar risken för cancer har hittats i vanliga barnprodukter, enligt en rapport som publicerats av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. De tre problematiska kemikalierna TCEP, TCPP och TDCP finns framför allt i skumgummi och hittades i bebismadrasser, bilbarnstolar, bärselar och soffor. Kemikalierna kan även finnas i barnvagnar, sittvagnar, gåstolar, spjälsängar och skötbordsmadrasser.

Alla tre flamskyddsmedel i granskningen är kända för att öka cancerrisken hos barn. Två av dem, TCEP och TCPP, är dessutom reproduktionshämmande vilket kan innebära svårigheter att få barn. 

Kemikaliemyndigheten ECHA rekommenderar att en så kallad restriktionsakt ska förberedas för dessa tre kemikalier, så att användningen begränsas. En av kemikalierna, TCEP, står redan med på Reach-förordningens lista för särskilt farliga ämnen och ett särskilt tillstånd måste utfärdas för att ett företag ska få använda kemikalien. Detta gäller dock inte för TCPP och TDCP. 

- Det är väldigt bra att man vill begränsa användningen av de här problematiska kemikalierna, men frågan är varför de överhuvudtaget ska få finnas i barnprodukter, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Konsumentrörelsen sätter press på företagen 

För att sätta press på företagen ska Sveriges Konsumenter, tillsammans med flera andra europeiska konsumentorganisationer, lansera en app som gör att konsumenter kan scanna produkter och få reda på om de innehåller särskilt farliga kemikalier. Appen lanseras i slutet av 2018 och vi kommer även att uppmana företag att informera sina kunder bättre samt fasa ut farliga kemikalier.

Råd till konsumenter 

Kemikalieinspektionen har samlat råd och tips om kemikalier till föräldrar och andra som tar hand om barn. Två av konsumentråden är: 

  • Om en ny madrass eller liknande luktar starkt är det bra att vädra den tills lukten har försvunnit.

  • Kemikalier fastnar i damm. Vädra ofta och försök hålla dammet borta från rum där små barn kryper och leker.