Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på Livsmedelsverkets uppdaterade kostråd. De uppdaterade kostråden utgör en god grund för en hälsosam och miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion. Sveriges Konsumenter ställer sig bakom råden om bra matvanor och de uppdaterade kostråden utgör en utmärkt grund för folkhälsoarbete med utgångspunkt i konsumentens livsmedelskonsumtion. Vi uppskattar särskilt att kostråden är de första som utformats för att bidra till en hållbar utveckling genom att hushålla med jordens resurser.

Stockholm 150129
Jan Bertoft generalsekreterare

Här kan du se remissvaret som pdf