Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket föreslår i 15§, spårbarhet, att tiden för bevarande av dokumentation, exempelvis reklamationer, sänks från fem till tre år. Tre år är det krav som ställs på öppenvårdsapoteken idag. Sveriges Konsumenter anser att det som rimligt att reglerna är lika.

Sveriges Konsumenter håller med Läkemedelsverket om att lika viktigt som att verksamhetsutövare lever upp till kraven i gällande bestämmelser avseende detaljhandel med vissa receptfria läkemedel är att de underleverantörer som anlitas av verksamhetsutövaren gör detta för att inte riskera människors hälsa. Sveriges Konsumenter är därför positiva till införande av 18§ som föreslås som anger att verksamhetsutövaren har ansvar för att eventuella underleverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med de föreslagna kraven.

Stockholm dag som ovan
Örjan Brinkman, ordförande

Läs remissyttrandet som pdf