PRESSMEDDELANDE 2014-10-17 

- För att få köpa en biljett genom Ticnet måste du acceptera att de kartlägger dig och sprider dina uppgifter till andra företag runt om i världen – som då får laglig rätt att kontakta dig även om du är med i NIX. Samtidigt är det i många fall omöjligt att köpa biljetter till konserter och andra evenemang utan att gå genom Ticnet, säger Maria Wiezell, konsumenträttslig expert på Sveriges Konsumenter.

I Ticnets personuppgiftspolicy står det bland annat att Ticnet samlar in information om vilka produkter du köper eller frågar efter, vilken typ av hushåll du bor i, samt annan information från till exempel offentliga register, marknadsundersökningar, din ip-adress och vilka webbplatser du besöker. Dessutom får de information om dig från andra företag.

Maria Wiezell på Sveriges Konsumenter är mycket kritisk till att man som kund måste acceptera denna långtgående kartläggning bara för att få köpa en biljett. Hon menar att det dessutom är många konsumenter som inte letar upp den sexsidiga personuppgiftspolicyn i sidfoten, läser den och förstår vad det är man går med på. 

- Skräddarsydd reklam är inget fel i sig – ifall konsumenten själv vill ha personligt utformade erbjudanden. Men en sådan här kartläggning av privatpersoner måste vara frivillig. Och det behöver bli tydligt för konsumenten vad det är man säger JA till, säger Maria Wiezell. 

I våras gjorde Sveriges Konsumenter en granskning av 12 nätbutikers hantering av personuppgifter. Nu väljer organisationen att gå vidare med en anmälan mot ett av de värsta företagen. Förhoppningen är att Ticnet ska få ett förordande från Konsumentverket om att rätta till sin oskäliga behandling av personuppgifter.

Läs mer:
Anmälan

Kontakt:
Maria Wiezell, konsumenträttslig expert: 0702 81 69 66