Antibiotikaresistens – en global hälsorisk
Den internationella konsumentdagen den 15 mars har i år temat antibiotikaresistens. Ökande antibiotikaresistens är en av de största hälsoriskerna globalt idag. Överkonsumtion av antibiotika och få nya mediciner har ökat risken att vi drabbas av resistenta bakterier. Om inte stora förändringar sker globalt kan mänskligheten vara på väg mot en framtid där även nutidens lättbehandlade sjukdomar och skador än en gång kan ha dödlig utgång.

Internationell kampanj: Antibiotics Off the Menu
Multinationella restaurangkedjor har genom sina köpkraft stora möjligheter att driva utvecklingen mot minskat användande av antibiotika inom jordbruket. Restaurangkedjor borde därför endast använda sig av leverantörer som inte rutinmässigt ger djuren antibiotika. Genom en internationell kampanj, Antibiotics off the menu! koordinerad av Consumers International, har konsumentorganisationer över hela världen uppmanat snabbmatsrestauranger att ta ett globalt ansvar i att fasa ut rutinmässig antibiotikabehandling i sina leverantörskedjor.

–Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag vi har mot mänskligheten. Resistenta bakterier dödar varje år minst 25 000 människor i Europa. Som stora säljare av köttprodukterna har de internationella snabbmatskedjorna ett enormt ansvar och skulle kunna göra skillnad genom att ställa tuffa krav. Hos vissa finns höga ambitioner, andra verkar inte ha vaknat ännu vilket är djupt oroväckande, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Resultat av den svenska undersökningen 
I ett brev till svenska McDonalds, Subway, Burger King och Max uppmanar Sveriges Konsumenter företagen att redogöra för hur de idag ställer krav på sina leverantörer och hur de arbetar för att fasa ut användningen av antibiotika. Burger King är den restaurang som kommer ur sämst ur granskningen. 

– Burger King kom sämst ut i vår granskning, efter att enbart ha hänvisat till lokala myndighetskrav. Det är lägsta tänkbara ambitionsnivå och helt otillräckligt. Nationella regler varierar stort och tillåter i många länder antibiotika i förebyggande syfte, vilket kan bli ett sätt att skyla över dålig djurhållning och riskerar att öka problemen med resistenta bakterier, säger Jan Bertoft.

McDonalds och Subway har båda åtagit sig att under en tidsbunden plan fasa ut antibiotikaanvändningen i sina leverantörskedjor när det gäller marknaden i USA. Man har dock inte tagit några steg mot att göra ett globalt åtagande. Problemet med antibiotikaresistens måste lösas på global nivå och här är multinationella snabbmatskedjor nyckelspelare i att få till en förändring.

Max utmärker sig i positiv bemärkelse genom att säga sig konsekvent endast använda sig av svensk kött, fågel och bacon i alla svenska restauranger samt i Danmark. Jämfört med andra länder har Sverige mer långtgående lagstiftning när det gäller användning av antibiotika inom jordbruket. 

Sammanfattning av svar från tillfrågade snabbmatskedjor