Lagförslaget som idag presenteras riskerar att skapa förvirring för konsumenter i Sverige då olika regler kommer att gälla för köp på nätet och i fysisk butik. En konsument som har köper en jacka i en fysisk butik kan om exempelvis dragkedjan går sönder reklamera upp till tre år, medan om hen köper den i samma företags nätbutik bara har rätt att reklamera varan i två år. Dessutom blir det olika regler för när köparen eller säljaren har bevisbördan, det vill säga vem som ska bevisa att felet på varan är ursprungligt.

Målet med förslaget är att konsumenter ska ha samma rättighet oavsett från vilket EU-land ett nätköp görs. I dag har länderna olika regler. Men för vissa länder, däribland Sverige, kan detta alltså innebära en försämring.

- Vi välkomnar den del av förslaget som vill lyfta bevisbördan från konsumentens axlar och göra det upp till säljaren att bevisa att produkten faktiskt håller måttet. Men vilka regler som gäller när och var riskerar att bli väldigt oklart för konsumenten, säger Maria Wiezell, expert på konsumenträtt på Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC har krävt en längre reklamationsfrist oavsett var köpet görs. Detta gäller i synnerhet varor som förväntas hålla länge så som sängar, vitvaror och hemelektronik. En längre reklamationsfrist är också något som gynnar en hållbar konsumtion då vi kan förvänta oss bättre kvalitet och livslängd på de varor vi köper.

- Produkter som håller längre och går att laga är en förutsättning för återbruk och borde vara en självklarhet i strävan mot en cirkulär ekonomi. Korta reklamationstider skapar en risk att företag tar fram produkter med kort livslängd, trots samhället borde sträva mot och uppmuntra en framställning av mer hållbara produkter, säger Jan Bertoft.

Läs mer om lagförslaget och Sveriges Konsumenters ståndpunkt.

För mer information:
Jan Bertoft, generalsekreterare 070 797 79 87
Maria Wiezell, expert konsumenträtt, 070 281 69 66
Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig 070 746 64 31