– De invånare som får ta del av vår kunskap och kompetens är mer än nöjda, det känns roligt att vi ses som ett så bra stöd. Men många jobbiga situationer skulle kunna undvikas om fler visste vilka regler som gäller. För det behövs en satsning på ett förebyggande arbete för att höja kunskap om konsumentens rättigheter och skyldigheter hos både företag och konsumenter, säger Carina Lundgren, vd för Råd & Rön som tillhandahåller konsumentvägledningen.

Sedan 2008 driver Sveriges Konsumenter genom sitt dotterbolag Råd & Rön rådgivning i konsumentfrågor till fem stadsdelar i Stockholms stad: Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, Östermalm och Hägersten/Liljeholmen. 2009 tillkom Farsta och sedan 2011 även Enskede-Årsta-Vantör. De vanligaste frågorna som rådgivarna får från stockholmare är frågor om telefoni, TV och Internet, hantverkstjänster, möbler, inredning, hushållsapparater och husgeråd samt problem med resor. Konsumentvägledningen har ca 6000 kontakter med konsumenter varje år. Var åttonde avvisas för att de inte får någon hjälp där de bor eller att det inte handlar om en konsumentfråga.

200 personer av de som kontaktat rådgivningen under hösten utgör underlaget i undersökningen. Östermalms stadsdel ingår ej i undersökningen. Konsumenterna har fått svara på frågor om tillgänglighet, bemötande, om man fick hjälp att gå vidare och om personen kommer att kontakta rådgivningen igen.

· 84-93 % tycker det var lätt att få kontakt med konsumentvägledningen
· 96-100 % anser att de blev bra bemötta
· 88-95 % anser att de fick hjälp så att de sedan visste hur de skulle gå vidare
· 92-97 % kommer ta kontakt med rådgivningen igen.

Skillnaderna i procent beror på variationer mellan stadsdelarna.