– Vi i juryn var alla imponerade över föreningen Närjords vilja att ta sitt ansvar som samhällsaktör fullt ut. Just sådana initiativ bidrar till en levande landsbygd och gör det lätt för konsumenten att göra medvetna val, säger Örjan Brinkman, ordförande i juryn.

Konsumentpriset Blåslampan delas varje år ut av Sveriges Konsumenter och tidningen Råd & Rön. Det ska gå till en person, organisation eller ett företag som på ett inspirerande och nyskapande sätt slagit vakt om konsumenternas intressen. Vinnaren får 10 000 kronor, en antik blåslampa och en prenumeration på Råd & Rön.

Juryns motivering
Från en bonde direkt till ett kafébord nära dig. I Söderhamn har Föreningen Närjord tagit ett helhetsgrepp på hållbar utveckling. Bönder kring orten odlar råvarorna som sedan förädlas på det föreningsdrivna Rådhuskonditoriet i takt med säsongerna. En del av verksamheten är en integrationssatsning där nyanlända engageras i allt från odling till bakning och servering. Med sitt arbete vill föreningen bidra till en levande bygd där konditoriet blir en samlingsplats. Föreningens helhetsgrepp och cirkulära tänk är inspirerande och möjliggör hållbara val för konsumenterna. Att fika gott med gott samvete är möjligt i Söderhamn!

De tre andra av juryn utsedda finalisterna är: ReTuna Återbruksgalleria, Eskilstuna; Författarna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson för boken Modeslavar; Tarja Rached, barnskötare, Familjecentralen Spånga-Tensta.

Läs mer om om Blåslampan och juryn

Hedersomnämnande
Sveriges Konsumenters styrelse har beslutat att ge årets hedersomnämnande till Ingemar Färm med motiveringen:
I sin roll som HSO Handikappförbundens generalsekreterare medverkande Ingemar Färm i bygget av Sveriges Konsumentråd som sedan blev Sveriges Konsumenter. Ingemar fungerade sedan själv under flera år som handikapprörelsens företrädare i styrelsen. Med sitt deltagande och mångåriga engagemang i konsumentfrågorna har Ingemar bidragit till och säkrat att organisationen alltid haft ett funktionshinderperspektiv i sina frågor. Alltid med ett tydligt fokus på utsatta gruppers rättigheter. Han har även i sin roll som en av de tongivande personerna i handikapprörelsen sett till att konsumentfrågorna varit levande och aktuella i en bred och aktiv folkrörelse. Genom sitt personliga engagemang, sin sakkunskap och omtanke om utsatta grupper har Ingemar Färm varit med och byggt en stark, demokratisk förankrad konsumentrörelse.

För mer information:
Örjan Brinkman, juryns ordförande samt ordförande i Sveriges Konsumenter och Råd & Rön 070 257 50 14
Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter 072 230 99 23