För varje hundralapp som svenska banker investerar i fossil och förnybar energi går 88 kronor till olja, kol och gas medan bara tolv kronor går till förnybar energi som vind- och solenergi. Under de senaste tio åren har bankerna visserligen förbättrat sig något, men andelen förnybar energi har i genomsnitt bara ökat med fem procentenheter.

– Trots löften om att ta ansvar för klimatet har bankerna fortsatt att satsa mångdubbelt på fossila investeringar. De säger att de tar klimatansvar, men då gäller det främst egna utsläpp från kontor och resor, inte från företagen de finansierar där den absolut största klimatpåverkan finns, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Av de största svenska bankerna är Handelsbanken sämst som investerat och lånat ut hela 24 gånger mer till fossil energi de senaste fem åren. SEB är minst dåliga som satsat drygt fem gånger mer på fossil energi jämfört med förnybar. SEB är också den bank som förbättrat sig mest den senaste tioårsperioden, de har ökat sin andel förnybar energi med 16 procentenheter. Danske Bank, Skandia och Länsförsäkringar har tvärtom minskat andelen förnybar energi med mellan en och tre procentenheter.

– Att bankerna förbättrat sig så lite är oerhört dåligt. De spelar en nyckelroll i klimatarbetet när de väljer vad som ska finansieras, här kan bankerna bidra till en lösning genom att satsa mycket mer på förnybar energi och minska stödet till fossil energi, säger Jakob König.

I rapporten granskas hur mycket bankerna de senaste fem åren har investerat och finansierat fossil energi jämfört med förnybar energi, där förnybar energi är avgränsat till sol-, vind- och geotermisk energi. Unikt med den här studien är att även bankernas utlåning granskats. Rapporten är internationell och täcker de största bankerna i de åtta länder där Fair Finance Guide finns, samt de 25 största bankerna i världen. Ur ett internationellt perspektiv är de svenska bankernas sammantagna resultat bara marginellt bättre än snittet hos de 25 största bankerna i världen. Men några av bankerna står sig bra i konkurrensen. SEB är exempelvis bättre än 24 av världens 25 största banker. I de andra länderna finns dock banker som är betydligt bättre.

– I Nederländerna har två av de största bankerna investerat över 90 procent i förnybar energi, dit har de svenska bankerna en lång bit kvar, säger Jakob König.

Se mer om undersökningen på www.fairfinanceguide.org

För kommentarer och ytterligare uppgifter, kontakta:
Jakob König, projektledare: jakob.konig@sverigeskonsumenter.se, 073-037 92 93
Sandra Douglasdotter, kommunikatör: sandra.douglasdotter@sverigeskonsumenter.se, 072- 064 69 19

Handelsbanken ska t ex: Fatta långsiktigt hållbara affärsbeslut där miljöhänsyn är en del av underlaget. De gör: köper t ex utsläppsrätter som klimatkompensation för tjänsteresor. För den svenska verksamheten mäter vi koldioxidutsläpp för elförbrukning, transporter, tjänsteresor samt värme, kyla och diesel för de fastigheter banken äger i Sverige, vilket uppgick till 3 702 ton (exklusive pappersförbrukning) för 2014.

SEB ska t ex: styra medel och investeringar till viktiga områden som behöver kapital för att reducera vårt samhälles miljöpåverkan. De göra: minskar pappersutskick till kunder, minskar energianvändningen i verksamheten.