Replik publicerad på Svenska Dagbladet 9 maj 2017 med anledning av debattartikeln "Nix: vi ökar skyddet mot oönskad telefonförsäljning" 


Självfallet är det bra att systemet blir bättre - även om de föreslagna åtgärderna borde införts för länge sedan. Men vi har i många år påtalat bristerna med Nix-systemet och kan konstatera att flera av dem inte finns med i åtgärdslistan som nu förs fram. Det reser också en rad frågor om den praktiska tillämpningen och hur enkelt det blir för konsumenten att förstå och ha kontroll över sina olika medgivanden. Det finns heller inga kännbara sanktioner för dem som struntar i Nix, förutom prickning i Etiska nämnden för direktmarknadsföring, DM. Tyvärr är det inte avskräckande nog.

Dessutom anser vi att Nix som sådant inte räcker, om det vittnar det stora antal konsumenter som lurats och fortsätter att luras av oseriösa säljare. Den självreglering som branschen vill ha är inte nog. Vi kräver opt-in, alltså krav på ett aktivt medgivande för att få ringa upp som säljare över huvud taget. I en debattartikel (SvD 29 oktober 2016) skrev undertecknad och sju ordförande för konsument-, funktionshinder, pensionärs- och invandrarorganisationer att det är principiellt fel att det krävs en aktiv handling för att slippa marknadsföring via ett så privat medel som telefonen. Att inställningen till att bli uppringd av telefonförsäljare är mycket negativ bekräftas också av Konsumentverkets undersökningar i år och 2014.

Nix adresserar bara en del av de stora problemen kring telefonförsäljning som metod. Det handlar om att många övertalas att ingå avtal och inte förstår vad de har gått med på. Provisionsdrivna säljare vill ha ett avslut omedelbart och ger inte en chans till eftertanke och jämförelse med andra erbjudanden. Därför måste ett lagstadgat krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning införas, en lagstiftning som nu äntligen ser ut att vara på väg. Det har gått nästan två år sedan utredningen om telefonförsäljning kom med just detta förslag och nu är det hög tid för politikerna att sätta punkt för sveket mot konsumenterna. Jan Bertoft

Generalsekreterare Sveriges Konsumenter