REPLIK | FINANSRÅDGIVNING

Det är bra att regeringen vidtar åtgärder för att stärka konsumenternas ställning inom bank- och finanstjänster, men finansmarknads- och konsumentminister Per Bolunds besked att regeringen inte inför ett brett provisionsförbud vid finansiell rådgivning är mycket förvånande. Trots en delad problembeskrivning kring konsumenternas svaga ställning och det centrala problemet med rådgivares intressekonflikter väljer regeringen att gå en mäktig bransch till mötes och inte vidta skarpa åtgärder. Detta trots att både den statliga värdepappersmarknadsutredningen och Finansinspektionen förespråkat ett heltäckande provisionsförbud.

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet.