Här kan du läsa debattartikeln på svd.se

Sveriges Konsumenter har under flera år granskat och anmält oskäliga avtalsvillkor på internet. Som en del av projektet Med rätt att handla har nu en enkät skickats ut för att se hur konsumenterna upplever avtalen på nätet. Av de 1 000 tillfrågade uppgav över hälften att de vill ha kortare avtal med mindre komplicerat språk. Fyra av fem vill att myndigheter ska övervaka dessa avtal.

Kontrollen behövs. I nuläget synas bara avtalen om de anmäls. Men inte ens då kan konsumenterna vara säkra på att myndigheterna agerar.

Och utvecklingen har snarast gått åt fel håll. Nu vill vi se krafttag – som tar oss bort från dagens snedvridna spelplan där företagen i långa och svårtydda avtal kan avtala bort det mesta av sina skyldigheter och samtidigt tvinga in konsumenterna i eviga avtal.

I vår granskning fann vi avtal där konsumenter under oöverskådlig framtid ska acceptera att ens privata information får användas fritt av företagen, att vanliga organ för att lösa tvister inte får användas och hänvisningar till amerikansk lag och skiljedomsförfaranden. Allt inlindat i svår text som kan ta över en timma att läsa – långt längre än de avtal som används vid husköp. Bara längden i sig borde göra avtalet oskäligt.

För att göra avtalen mer tillgängliga föreslår vi att utformningen ska utgå från ett design för alla-perspektiv. I en sådan process skulle personer med kognitiva funktionsnedsättningar kunna vara en viktig hörnsten. Om avtalen blir tydliga för dem, som kan ha svårt att exempelvis ta in eller minnas information, blir de tydliga för alla. Gruppen utgör dessutom en betydande del av befolkningen, samtidigt som de flesta av oss kan drabbas för ett tag vid exempelvis sjukdom, stress eller sorg. Och när våra kognitiva förmågor idag ständigt utmanas är det knappast någon som inte skulle gynnas av större tydlighet när det är dags att göra medvetna val. Och att ingå ett avtal ska vara just det – ett medvetet val.

Att alla konsumenter ska kunna göra sådana val är en självklarhet – vilket bland annat tas upp i FN:s åtta grundläggande konsumenträttigheter. Att det då inte är så blir lite paradoxalt då dagens teknik samtidigt kan låta fler ta del av samhället. Men om vi inte kan ta till oss avtalen bör vi faktiskt inte heller godkänna dem.

Så nu riktar vi oss till framför allt Konsumentverket och Datainspektionen. Deras arbete behövs för att sätta hårdare press på företagen så att de tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. Först då kan vi få en jämlik marknad där konsumenterna respekteras och kan göra medvetna val. Utgå också ifrån de med kognitiva funktionsnedsättningar, för allas enkelhet och färre tvister.

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Elin Sandström, projektledare Med rätt att handla

Undersökningen utfördes av Findout undersökningar under mars månad.