Beskrivning Hållbara fibrer (Ekologiska eller återvunna) Miljövänlig produktion Kemikaliefria plagg i butiken Funktionstest (Färgbeständighet, håller för tvätt och nötning) Schyssta arbetsvillkor

Bra Miljöval Fiber och Beredning är Naturskyddsföreningens miljömärkning av textila produkter. Den utgår från miljöns bästa och ser till att säkerställa en schysst produktionskedja – från nytillverkad textilfiber, genom tvättning och färgning till återanvändning av spillmaterial. Certifieringen har även kriterier för hur kemikalier används och under vilka arbetsförhållanden produktionen sker.

Godkända fibrer delas in i två klasser, där ekologisk bomull ingår i klass I och bomull från Better Cotton Initiative hamnar i klass II med lite lägre ställda krav. Återvunnen polyester godkänns för klass II. Märkningen kan kompletteras med ytterligare information om fiberinnehåll och beredningsprocess. Exempelvis kan nytt material, till exempel ett tryck, kompletteras med en miljömärkning som tryggar att de färger eller kemikalier som använts har uppfyllt kraven för Bra Miljöval.

Att återanvända och göra om kläder ger dem ett längre liv och är därför också bra för miljön. Därför finns även märkningen Bra Miljöval Second hand och Bra Miljöval Re-design.

Mer information om Bra miljöval
ja ja ja Till viss del Till viss del

EU-Ecolabel är EU:s officiella miljömärke och en motsvarighet till det nordiska Svanen-märket. EU-Ecolabel granskar produkter ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall, men ställer även krav på funktion och kvalitet. Märkningen tillåter inga konstgjorda fibrer och det finns starka begränsningar vad gäller utsläpp, användning och rester av miljö- eller hälsofarliga kemikalier. Märkningen gäller oftast i tre år och ska licensen förnyas måste den ansökas om på nytt med krav på en ännu mer miljöanpassad process.

Mer information om EU-Ecolabel
Om märkt "Ekologisk" eller "Organic" ja ja ja Till viss del

Den globala produktionen och olika miljöbestämmelser i olika länder präglar textilindustrin. ÖKO-TEX är en märkning som försöker utjämna skillnader i bedömningen av skadliga ämnen i textilproduktionen. ÖKO-TEX visar att textilen är fri från en mängd farliga ämnen och textilen bedöms utifrån dess tänkta användningsområde. Det finns fyra produktklasser, där de produkter som är till för små barn och som används väldigt nära huden måste uppfylla högre krav på hur de påverkar människan och miljön.

Inom ÖKO-TEX finns flera certifieringar. STeP by ÖKO-TEX riktar in sig på en hållbar produktion och säker arbetsmiljö medan Made in Green by ÖKO-TEX är en märkning för material som testats mot skadliga ämnen och som tillverkats i miljövänliga och säkra anläggningar. Varje produkt som märks enligt Made in Green by ÖKO-TEX har ett unikt ID-nummer eller QR-kod där konsumenten kan ta reda på var varan tillverkats och vilka tester den genomgått.

Mer information om ÖKO-TEX Trygg textil
Till viss del ja Till viss del

GOTS-märkningen gäller hela processen, från odling, sömnad och färgning genom hela leverantörskedjan. Fyra internationella medlemsorganisationer utgör GOTS. Tillsammans med olika aktörer och experter har de tagit fram kriterier och certifiering för ekologisk odling, miljömässigt och socialt ansvarstagande samt kemikaliehantering och vattenförbrukning.

Minst 70 procent av textilprodukten måste vara av ekologiska fibrer för att kunna bli GOTS-märkt och märkt bomull kan spåras ända till gården där den har odlats. Förädlade eller tillverkade fibrer som bambu, viskos eller lyocell kan däremot inte bli godkända.

Mer information om GOTS
ja ja ja ja ja

Bluesign är en internationell organisation som ställer krav på sina medlemmar att ta ansvar för miljö, hälsa och säkerhet inom den egna produktionskedjan. Resursåtgången av vatten och kemikalier granskas under hela processen. Bluesign ska hjälpa sina medlemmar att hitta alternativ som främjar en mer hållbar process, med färre komponenter som kan vara farliga för människan och miljön.

Det finns två märkningar som garanterar att kriterierna uppfyllts, Bluesign Product och Bluesign Approved Fabric. Den första försäkrar att hela varan, tyg, tråd och etikett, uppfyller kriterierna. Den andra märkningen tryggar att minst 90 procent av innehållet möter kraven. Flera sportmärken och badklädesmärken samverkar med Bluesign.

Mer information om Bluesign
ja ja ja ja

Fairtrade är en oberoende certifiering som garanterar att produkten tillverkats under rättvisa och goda arbets- och levnadsvillkor, där de internationella Fairtrade-kriterierna för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling uppnåtts. Märkningen på plagg och textilier klarlägger att bomullen i produkten är certifierad. Fairtrade vill också uppmuntra omställning till ekologisk produktion och erbjuder en ekonomisk premie om både Fairtrade och ekologisk märkning finns, men då krävs alltså en separat märkning för ekologisk bomull.

Mer information om Fairtrade
ja ja